Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

wydrukuj

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu:

1. Edukacji

Wydział prowadzi zadania z zakresu oświaty publicznej oraz niepublicznej, zgodnie
z zapisami ustawowymi.

2. Ochrony Zdrowia

W Wydziale prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz sprawy związane z wynajmem lokali użytkowych ośrodków zdrowia stanowiących mienie powiatu.

3. Ochrony Zabytków

W wydziale prowadzone są sprawy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz prowadzona jest współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony ruchomych i nieruchomych zabytków kultury, znajdujących się na terenie Powiatu.

4. Promocji Powiatu

W wydziale prowadzone są sprawy dotyczące przychodu i rozchodu materiałów promocyjnych.

Szczegółowy opis zadań Wydziału zawiera Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Formularze:

Formularz rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu na ochronę zabytków
Wniosek - zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych
Wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły
Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Strzyżowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
Wniosek o udzielenie dotacji na ochronę zabytków ze środków budżetu powiatu
Wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego
Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego
Zmiana Regulaminu PFS
Regulamin Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych (refundacja kosztów dojazdu do szkoły)
Deklaracja woli (refundacja kosztów dojazdu do szkoły)
Wniosek o przyznanie wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
Regulamin przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

Wnioski:

- o dofinansowanie w dziedzinie kultury, sportu, turystyki lub rekreacji,

do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

 

Osoby:

Kierownik Wydziału

Maria Koś
pokój 313
tel. 17 276 50 00 wew. 30
e-mail: edukacja@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału
Magdalena Irzyk
pokój 313
tel. 17 276 50 00 wew. 30

e-mail: magdalena.irzyk@strzyzowski.pl

 

Podinspektor Wydziału
Mariola Gątarska
pokój 314
tel. 17 276 50 00 wew. 38

e-mail: zdrowie@strzyzowski.pl