Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

wydrukuj

Wnioski o rejestrację pojazdów przyjmowane są w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 15.30

wtorek - piątek od 7.30 do 15.00.

 

Wnioski w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji czasowej pojazdu
lub o wyrejestrowanie pojazdu oraz o wydanie uprawnień do
kierowania pojazdami można złożyć elektronicznie poprzez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca
zamieszczoną pod adresem: www.esp.pwpw.pl

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu:

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów,

- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym (karcie pojazdu),  

- czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

- dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,

- wydawanie wtórników dokumentów dopuszczających pojazdy do ruchu,

- wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy na bagażnik samochodowy,

- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu,

- wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy (generowanie profilu kandydata na kierowcę - PKK),

- wydawanie wtórników praw jazdy,

- wymiana praw jazdy,

- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

- wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście do przeprowadzania badań technicznych,

- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

- prowadzenie ewidencji oraz wydawanie legitymacji instruktorom,

- wyznaczanie jednostek do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi,

- wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz na potrzeby własne,

- wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

- wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,

- współdziałanie w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu.

 

Petenci załatwiający sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie zobowiązani są do składania wraz z dokumentami (wnioskami) podpisanej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacja do pobrania

 

Formularze do pobrania:

 

1. PRAWA JAZDY

 
 
2. REJESTRACJA POJAZDÓW  

 

 

3. ZAŚWIADCZENIA, ZEZWOLENIA I LICENCJE

 
   
4. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW  
 
5. INSTRUKTORZY  
 
6. STACJE KONTROLI POJAZDÓW  
 
7. POJAZDY UPRZYWILEJOWANE  
8. ORGANIZACJA RUCHU

 

Osoby: 

Kierownik Wydziału
Lucyna Flaga
tel. 17 276 50 00 wew. 25
e-mail: komunikacja@strzyzowski.pl

Podinspektor ds. zatwierdzania organizacji ruchu, transportu drogowego oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
Andżelika Leśniak
tel. 17 276 50 00 wew. 54

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, usuwania pojazdów z drogi oraz nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców
Alicja Babula
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew. 34

Pracownik II stopnia ds. zatwierdzania organizacji ruchu, wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy
Ewa Szpiech
tel. 17 276 50 00 wew. 54

Pracownik II stopnia ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami i ewidencji instruktorów
Monika Wolan
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew. 34

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Mariusz Buczek
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew. 35 

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Marek Wolan
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew. 35 

Inspektor ds. rejestracji pojazdów i transportu drogowego
Waldemar Kordas
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew. 35

Pomoc administracyjna ds. rejestracji pojazdów
Gabriel Pyra
sala obsługi (parter)
tel. 17 276 50 00 wew. 35